Vi startade våren 2011 som ett pilotprojekt för studieväg 1-elever. Sedan dess har vi kontinuerligt utvecklat vår verksamhet och idag arbetar vi på alla tre studievägar på en kommunal vuxenutbildning.

När vi startade SFI-teater sa vi ”Språket genom teater”. Idag säger vi att vi är ett komplement till ordinarie undervisning.
Vi använder teater/drama som metod för att ge andraspråksinlärningen en kontext och på så sätt ge deltagarna möjlighet att träna andraspråksproduktion genom eget skapande.
Vi arbetar olika utifrån studievägar och kurs men några gemensamma huvudingångar är: kommunikation i fokus, minska prestationskrav, vi lär oss nya andraspråks ord genom gemensam upplevelse, vi undersöker ämnen som förhoppningsvis deltagarna kan applicera i sin vardag eller är intresserade av och vi arbetar tematiskt.
Något vi är mindre bra på är att uppdatera våra sociala medier, men ha gärna tålamod, ibland dyker det upp något nytt.

Tack för att du tog dig tid att läsa.

Annons